มชิตา คลินิก (Machita Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
เคพาร์ค บิสสิเนส เซ็นเตอร์
Address
มชิตาคลินิก K-Park Business Center 111/1 ถ.มหิดล เขตเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
มชิตา คลินิก (Machita Clinic)
 สาขา 
เคพาร์ค บิสสิเนส เซ็นเตอร์
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
มชิตา คลินิก (Machita Clinic)
 สาขา 
เคพาร์ค บิสสิเนส เซ็นเตอร์
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic