โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพ (Mae Fah Luang University Hospital)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Skin Sculpting Solution

นพ.สมพงษ์ นาคพินิจ

พญ.สิรินทิพย์ ชัยชโลทรกุล

Branch
Address
38/11-13 อาคารอโศกเพลส ถนนอโศก สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพ (Mae Fah Luang University Hospital)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพ (Mae Fah Luang University Hospital)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic