แม็กซี่ คอสเมติกเซอเจอรี่ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ตกแต่ง (MAXi COSMETIC SURGERY CLINIC)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

นพ.คณิต วิทยาวนิชชัย

พญ. วิภาวี วิทยาวนิชชัย

Branch
Address
40/63 ซอยวิภาวดีรังสิต 74 (เจ้เล้ง พลาซ่า) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
แม็กซี่ คอสเมติกเซอเจอรี่ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ตกแต่ง (MAXi COSMETIC SURGERY CLINIC)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
แม็กซี่ คอสเมติกเซอเจอรี่ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ตกแต่ง (MAXi COSMETIC SURGERY CLINIC)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic