แม็กซี่ คอสเมติกเซอเจอรี่ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ตกแต่ง (MAXi COSMETIC SURGERY CLINIC)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
สามย่าน
Address
654 ซอยจินดาถวิล แขวงมหาพฤฒาราม
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
แม็กซี่ คอสเมติกเซอเจอรี่ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ตกแต่ง (MAXi COSMETIC SURGERY CLINIC)
 สาขา 
สามย่าน
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic