เมดิโกลว์ คลินิก (Mediglow Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ตึกเอ ชั้น 2
Address
ชั้น 2 The ninth tower A หลัง central rama9 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เมดิโกลว์ คลินิก (Mediglow Clinic)
 สาขา 
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ตึกเอ ชั้น 2
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เมดิโกลว์ คลินิก (Mediglow Clinic)
 สาขา 
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ตึกเอ ชั้น 2
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic