เมกะ คลินิก (MEGA CLINIC)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

พญ.เกตุวดี เรืองฤทธิเดช

นพ.ฤทธิชัย เดชา

พญ.มนินทร รุจาจรัสวงศ์

พญ.ธีริศา พานิชพัฒนากิจ

พญ.สรญา จริยะวิทย์

พญ.สุชาดา สมศักดิ์

พญ.บุษรัตน์ น่านโพธิ์ศรี

พญ.ณัฐกฤตา ทองประเสริฐ

นพ.พีระพัฒน์ จึงวัฒนศิริกุล

Branch
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
Address
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น G โซนโรบินสัน เลขที่ 94 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เมกะ คลินิก (MEGA CLINIC)
 สาขา 
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เมกะ คลินิก (MEGA CLINIC)
 สาขา 
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic