เมกะ คลินิก (MEGA CLINIC)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE

พญ.เกตุวดี เรืองฤทธิเดช

พญ.อัจฉรา ทองผล

พญ.ชุติมา วิชญาเตชะกุล

พญ.มนินทร รุจาจรัสวงศ์

พญ.สุทธิดา ตันติพันธ์พิพัฒน์

พญ.สรญา จริยะวิทย์

นพ.สวิส มัธยมนันทน์

Branch
สยามสแควร์
Address
สยามสแควร์ ซ.7 ตรงข้าม After U แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เมกะ คลินิก (MEGA CLINIC)
 สาขา 
สยามสแควร์
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เมกะ คลินิก (MEGA CLINIC)
 สาขา 
สยามสแควร์
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic