เมโกะ คลินิก (Meko clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

พญ.แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์

นพ.ธนนท์นัต กันต์นพฤทธิ์

พญ.เอกธิดา ไตรรัตนพันธ์

พญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

พญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์

พญ.กฤติยา ธีรกุลเกียรติ

นพ.คษา ต.วรพานิช

พญ.พลอยพิชชา อัครโภคินันท์

Branch
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
Address
94 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ เขตธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เมโกะ คลินิก (Meko clinic)
 สาขา 
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เมโกะ คลินิก (Meko clinic)
 สาขา 
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic