มีโซล คลินิก (Meseoul Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
โรบินสันสกลนคร
Address
88/8 ห้างโรบินสัน สกลนคร ชั้น 2 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม เขตเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
มีโซล คลินิก (Meseoul Clinic)
 สาขา 
โรบินสันสกลนคร
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
มีโซล คลินิก (Meseoul Clinic)
 สาขา 
โรบินสันสกลนคร
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic