มิเนอร์วา คลินิกเวชกรรม (Minerva Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
Address
991 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 2-39 ชั้น 2 ถ.พระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
มิเนอร์วา คลินิกเวชกรรม (Minerva Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
มิเนอร์วา คลินิกเวชกรรม (Minerva Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic