หมอนิ้งคลินิก (Mornink clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
KYSSE
Skin Sculpting Solution
Original SKINBOOSTERS

พญ.เพชรรัตน์ กิตตินุสรณ์

Branch
Address
โครงการ Fifth avenue meechok 555/75-76 ม.2 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
หมอนิ้งคลินิก (Mornink clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
หมอนิ้งคลินิก (Mornink clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic