เอ็นเมดิคัล คลินิก (N Medical clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution
ABO ADVANCED PROGRAM

พญ.ธนนาถ เกรียงไกรเกษม

Branch
สยามสแควร์วัน
Address
ชั้น 2 สยามสแควร์วัน เลขที่ 388 ถ.พระราม 1
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เอ็นเมดิคัล คลินิก (N Medical clinic)
 สาขา 
สยามสแควร์วัน
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เอ็นเมดิคัล คลินิก (N Medical clinic)
 สาขา 
สยามสแควร์วัน
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic