ณฉัตรคลินิกเวชกรรม (Nachat Clinic)

Available Products
Original SKINBOOSTERS
Sculptra
NASHA & OBT Dermal Filler
KYSSE
ABO ADVANCED PROGRAM

พญ.ภคมน หล่อประดิษฐ์

นพ.จิรายุ ชัยณรงค์

Branch
Address
425/20-21 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ณฉัตรคลินิกเวชกรรม (Nachat Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ณฉัตรคลินิกเวชกรรม (Nachat Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic