นเรนทร์ฤทธิ์ คลินิก (Naranrit Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
2 วชิรา
Address
43/2 ถ.ทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา สงขลา 90000
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
นเรนทร์ฤทธิ์ คลินิก (Naranrit Clinic)
 สาขา 
2 วชิรา
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
นเรนทร์ฤทธิ์ คลินิก (Naranrit Clinic)
 สาขา 
2 วชิรา
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic