เนเบอร์ คลินิก (Neighbor clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
สาขา เอส โอเอซิส
Address
ชั้น2 S-OASIS เอส โอเอซิส จอมพล แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เนเบอร์ คลินิก (Neighbor clinic)
 สาขา 
สาขา เอส โอเอซิส
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เนเบอร์ คลินิก (Neighbor clinic)
 สาขา 
สาขา เอส โอเอซิส
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic