เนอร์วาน่าคลินิก (Nirvana clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

นพ.อภิวัฒน์ มงคลสินธุ์

นพ.กรชัย พิมพนิช

นพ.จิรัฏฐ์ วณิชานุกุลยกิจ

พญ.กันยารัตน์ ตฤษณวสุนธรา

พญ.จิดาภา อุดมพันท์

Branch
ระยอง
Address
84/60-61 ม.ที่ 2 ต.เชิงเนิน
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เนอร์วาน่าคลินิก (Nirvana clinic)
 สาขา 
ระยอง
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เนอร์วาน่าคลินิก (Nirvana clinic)
 สาขา 
ระยอง
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic