เอ็น อาร์ วาย คลินิก (NRY Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
กรุงเทพฯ
Address
275/3 ถ.รัชดาภิเษก โครงการ The wiz เฟส2. แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เอ็น อาร์ วาย คลินิก (NRY Clinic)
 สาขา 
กรุงเทพฯ
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เอ็น อาร์ วาย คลินิก (NRY Clinic)
 สาขา 
กรุงเทพฯ
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic