เอ็นวาย คลินิก (NY Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต
Address
NY Clinic ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต เลขที่ 2 ห้อง 259/2 ชั้น 2 ถ.มหิดล เขตเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เอ็นวาย คลินิก (NY Clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เอ็นวาย คลินิก (NY Clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic