โอชิษฐ์-อุษณีย์ คลินิก (Ochit-Usanee Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Branch
Address
273/114-116 ถนนโนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
โอชิษฐ์-อุษณีย์ คลินิก (Ochit-Usanee Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
โอชิษฐ์-อุษณีย์ คลินิก (Ochit-Usanee Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic