พาขวัญ คลินิกเวชกรรม (phakwan clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Skin Sculpting Solution
ABO ADVANCED PROGRAM
KYSSE

นพ.ทรงวุฒิ วิริยะศิริวัฒนะ

พญ.ปริญญา วิริยะศิริวัฒนะ

Branch
หาดใหญ่
Address
1,3,5 ซอย 10 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ เขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
พาขวัญ คลินิกเวชกรรม (phakwan clinic)
 สาขา 
หาดใหญ่
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
พาขวัญ คลินิกเวชกรรม (phakwan clinic)
 สาขา 
หาดใหญ่
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic