ภูเก็ต สกิน เซนเตอร์ (Phuket Skin Center)

Available Products
ABO Active
Branch
Address
369/133-134 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ภูเก็ต สกิน เซนเตอร์ (Phuket Skin Center)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic