พีเจ คลินิก (PJ Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
KYSSE
Sculptra
ABO ADVANCED PROGRAM
Original SKINBOOSTERS

นพ.ศิรวิทย์ วัฒนเรืองโกวิท

พญ.ศิรดา จันทร์โสม

พญ.ขวัญกมล กองสี

นพ.สมเกียรติ ศิริธเนศพล

Branch
ขอนแก่น
Address
888/159 หมู่บ้าน PS Home ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
พีเจ คลินิก (PJ Clinic)
 สาขา 
ขอนแก่น
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
พีเจ คลินิก (PJ Clinic)
 สาขา 
ขอนแก่น
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic