พงศ์ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม (PONGSAK CLINIC)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

พญ.พรรณวดี ตันติพลับทอง

Branch
หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ
Address
234/1 ชั้น 3 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลท หัวหิน เขตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
พงศ์ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม (PONGSAK CLINIC)
 สาขา 
หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
พงศ์ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม (PONGSAK CLINIC)
 สาขา 
หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic