พงศ์ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม (PONGSAK CLINIC)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

พญ.พรรณวดี ตันติพลับทอง

Branch
นครปฐม
Address
40 ถ.ราชวิถี พระปฐมเจดีย์ เขตเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
พงศ์ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม (PONGSAK CLINIC)
 สาขา 
นครปฐม
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
พงศ์ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม (PONGSAK CLINIC)
 สาขา 
นครปฐม
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic