พงศ์ศักดิ์ คลินิก PETITE (PONGSAK CLINIC PETITE)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

พญ.พรรณวดี ตันติพลับทอง

Branch
สีลมคอมเพล็กซ์
Address
191 อาคารศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 3 ห้อง 330 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
พงศ์ศักดิ์ คลินิก PETITE (PONGSAK CLINIC PETITE)
 สาขา 
สีลมคอมเพล็กซ์
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
พงศ์ศักดิ์ คลินิก PETITE (PONGSAK CLINIC PETITE)
 สาขา 
สีลมคอมเพล็กซ์
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic