พงศ์ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม (PONGSAK CLINIC)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

พญ.พรรณวดี ตันติพลับทอง

Branch
ศรีราชา
Address
48,50 ถ.ศรีราชานคร3 ต.ศรีราชา เขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
พงศ์ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม (PONGSAK CLINIC)
 สาขา 
ศรีราชา
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
พงศ์ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม (PONGSAK CLINIC)
 สาขา 
ศรีราชา
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic