พรเกษม คลินิก (Pornkasem clinic)

Available Products
ABO Active
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
เซ็นเตอร์วัน ชั้น 1
Address
ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์วัน ชั้น 1 ห้อง 1102 1 ถนนราชวิถี ถนน พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
พรเกษม คลินิก (Pornkasem clinic)
 สาขา 
เซ็นเตอร์วัน ชั้น 1
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic