พริวิเลจ คลินิก (PRIVILEGE Clinic)

Available Products
ABO Active
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
เพลินจิต
Address
888 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 1 ยูนิต 9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10300
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
พริวิเลจ คลินิก (PRIVILEGE Clinic)
 สาขา 
เพลินจิต
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic