พริวิเลจ คลินิก (PRIVILEGE Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Skin Sculpting Solution
KYSSE

พญ.พิชยา อนะวัชพงษ์

Branch
เพลินจิต
Address
888 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 1 ยูนิต 9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10300
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
พริวิเลจ คลินิก (PRIVILEGE Clinic)
 สาขา 
เพลินจิต
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
พริวิเลจ คลินิก (PRIVILEGE Clinic)
 สาขา 
เพลินจิต
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic