โพรเดอร์มา คลินิก (ProDerma Aesthetic Clinics)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

พญ.อุณา พวงมณี

นพ.ทนงเกียรติ เทียนถาวร

นพ.รัชยุทธ ธนปิยชัยกุล

พญ.ศศธร สิงห์ทอง

พญ.พัชรวิภา กาฬแก้ว

Branch
Address
1019 ถ.พหลโยธิน
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
โพรเดอร์มา คลินิก (ProDerma Aesthetic Clinics)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
โพรเดอร์มา คลินิก (ProDerma Aesthetic Clinics)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic