รัสมิ์ภูมิ คลินิก (Rassapoom Skin Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์

นพ.ศิวะดล เลิศพรวิชญ์

พญ.ธัณยลักษณ์ วัชรธีรศักดา

นพ.ราชา ตันธนาธิป

พญ.สุทธินี เลิศวิวัฒน์ตระกูล

นพ.อนวรรตน์ จิรชัยธนารัตน์

พญ.รัสกาญจน์ อรุณกัลยาพัชร์

พญ.สุพิมนต์ ส่องแสงวัฒนากิจ

พญ.ภิรญา ศรีวิชัย

Branch
พระราม2
Address
7,9 ซอยพระรามสอง 60 ถนนพระรามสอง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
รัสมิ์ภูมิ คลินิก (Rassapoom Skin Clinic)
 สาขา 
พระราม2
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
รัสมิ์ภูมิ คลินิก (Rassapoom Skin Clinic)
 สาขา 
พระราม2
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic