รัสมิ์ภูมิ คลินิก (Rassapoom Skin Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์

นพ.ศิวะดล เลิศพรวิชญ์

พญ.ธัณยลักษณ์ วัชรธีรศักดา

นพ.ราชา ตันธนาธิป

พญ.สุทธินี เลิศวิวัฒน์ตระกูล

นพ.อนวรรตน์ จิรชัยธนารัตน์

พญ.รัสกาญจน์ อรุณกัลยาพัชร์

พญ.สุพิมนต์ ส่องแสงวัฒนากิจ

พญ.ภิรญา ศรีวิชัย

Branch
รัตนาธิเบศร์
Address
110/34-35 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า เขตเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
รัสมิ์ภูมิ คลินิก (Rassapoom Skin Clinic)
 สาขา 
รัตนาธิเบศร์
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
รัสมิ์ภูมิ คลินิก (Rassapoom Skin Clinic)
 สาขา 
รัตนาธิเบศร์
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic