รวิช คลินิก (Ravis Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
KYSSE
Sculptra
Original SKINBOOSTERS

นพ.ธนบดี พลหล้า

Branch
บางเขน
Address
66/126 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
รวิช คลินิก (Ravis Clinic)
 สาขา 
บางเขน
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
รวิช คลินิก (Ravis Clinic)
 สาขา 
บางเขน
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic