เร็น คลินิก (REN Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution
ABO ADVANCED PROGRAM

นพ.สิริพงษ์ เตชะภิญญาวัฒน์

พญ.สุทธินี เลิศวิวัฒน์ตระกูล

พญ.ศศิประภา พิสิฐตระกูลพร

พญ ภัคจิรา นาคเสน

Branch
ราชพฤกษ์
Address
96, 7 ถ. ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เร็น คลินิก (REN Clinic)
 สาขา 
ราชพฤกษ์
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เร็น คลินิก (REN Clinic)
 สาขา 
ราชพฤกษ์
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic