รีวา คลินิก (Reva clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

นพ.ทรงศักดิ์ สุขสันติลาภ

นพ.ภัทรพล ขำดี

Branch
ปทุมวัน
Address
731 ถ. พระรามที่ ๖ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
รีวา คลินิก (Reva clinic)
 สาขา 
ปทุมวัน
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
รีวา คลินิก (Reva clinic)
 สาขา 
ปทุมวัน
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic