รันเวย์ คลินิก (Runways Clinic)

Available Products
Original SKINBOOSTERS
Branch
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
Address
7/3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ห้อง 41408 อาคาร ทาวเวอร์บี ชั้น 14 ถ. บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กทม. 10700
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
รันเวย์ คลินิก (Runways Clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
รันเวย์ คลินิก (Runways Clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic