โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท (Samitivej Hospital)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

พญ.นลินี สุทธิพิศาล

พญ.พัชรหทัย ไกรศักดิ์

ผศ.พญ. ปุณยพัศฐิช์ ศิริธนบดีกุล

พญ.สินิชญาน์ สหวัฒน์วงศ์

พญ.วิไล ธนสารอักษร

Branch
สุขุมวิท
Address
สถาบันสุขภาพผิวพรรณ อาคาร2 ชั้น5 133 ซอย สุขุมวิท 49 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท (Samitivej Hospital)
 สาขา 
สุขุมวิท
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท (Samitivej Hospital)
 สาขา 
สุขุมวิท
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic