ศรัณย์แคร์ คลินิก (saruncare clinic)

Available Products
Sculptra

นพ.ธนากร ไพบูลย์พูนพิพัฒน์

นพ.ศักดิ์พล อุตส่าห์ดี

นพ.ศรายุทธ เฟื้องรุ้ง

พญ.ณัฐฑารีย์ จูดี

Branch
ลาดพร้าว
Address
โชคชัย ๔ ซอย 7 แขวง สะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ไทย
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ศรัณย์แคร์ คลินิก (saruncare clinic)
 สาขา 
ลาดพร้าว
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ศรัณย์แคร์ คลินิก (saruncare clinic)
 สาขา 
ลาดพร้าว
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic