เซนส์สกรีน คลินิก (Sense Skeyn Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
สงขลา
Address
6 ถ.วชิรา ต.บ่อยาง เขตเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เซนส์สกรีน คลินิก (Sense Skeyn Clinic)
 สาขา 
สงขลา
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic