เซรา คลินิก (Sera Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Sculptra
KYSSE
Original SKINBOOSTERS

พญ.จุไรรัตน์ คัง

พญ.ขวัญชนก ไตรยขันธ์

พญ.พอจิตร์ รัตนานุกรณ์

พญ.รุ่งนภา จินดากุล

Branch
นครราชสีมา
Address
99 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 ชั้น 2 (ห้องเลขที่ 2006) ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เซรา คลินิก (Sera Clinic)
 สาขา 
นครราชสีมา
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เซรา คลินิก (Sera Clinic)
 สาขา 
นครราชสีมา
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic