เซรา คลินิก (Sera Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

พญ.จุไรรัตน์ คัง

พญ.ขวัญชนก ไตรยขันธ์

พญ.พอจิตร์ รัตนานุกรณ์

พญ.รุ่งนภา จินดากุล

พญ.ภัคธดา อมรินทโรวาท

พญ.จิตรลดา สมสนุก

พญ.เมชิกา นาหิรัญ

พญ.ชนากานต์ ศิริวิบุลยกิติ

Branch
สกลนคร
Address
287/24 ถนนคูเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม เขตเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เซรา คลินิก (Sera Clinic)
 สาขา 
สกลนคร
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เซรา คลินิก (Sera Clinic)
 สาขา 
สกลนคร
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic