เชนแอนด์โค คลินิกเวชกรรม (Shayne & Co. Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
ABO ADVANCED PROGRAM
KYSSE
Original SKINBOOSTERS
Skin Sculpting Solution
Branch
อารีย์
Address
อาคาร 𝐏𝐞𝐚𝐫𝐥 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐤𝐨𝐤 ชั้น 2, 𝐁𝐓𝐒 อารีย์ ทางออก 𝟏
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เชนแอนด์โค คลินิกเวชกรรม (Shayne & Co. Clinic)
 สาขา 
อารีย์
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เชนแอนด์โค คลินิกเวชกรรม (Shayne & Co. Clinic)
 สาขา 
อารีย์
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic