เชนแอนด์โค คลินิกเวชกรรม (Shayne & Co. Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
ABO ADVANCED PROGRAM
KYSSE
Sculptra
Original SKINBOOSTERS

นพ.วีระพงษ์ แสนมนตรี

Branch
เพลินจิต
Address
อาคาร 𝐖𝐚𝐯𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐜𝐞 ชั้น 𝐆, 𝐁𝐓𝐒 เพลินจิต ทางออก 𝟓
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เชนแอนด์โค คลินิกเวชกรรม (Shayne & Co. Clinic)
 สาขา 
เพลินจิต
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เชนแอนด์โค คลินิกเวชกรรม (Shayne & Co. Clinic)
 สาขา 
เพลินจิต
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic