ศิวารินทร์ คลินิก (Silverine Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

พญ.รุ่งทิวา ศิริวัฒนเกตุ

Branch
เดอะพาซิโอลาดกระบัง
Address
318/7 อาคาร B ชั้น 1 ถ.ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ศิวารินทร์ คลินิก (Silverine Clinic)
 สาขา 
เดอะพาซิโอลาดกระบัง
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ศิวารินทร์ คลินิก (Silverine Clinic)
 สาขา 
เดอะพาซิโอลาดกระบัง
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic