สิรอัยย์กร คลินิก (Siraikorn Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

พญ.ญาอาภา น้าสุนีย์

นพ.ร่มธง สินธุประสิทธิ์

นพ.ธนโชติ สิทธิมาตย์

พญ.ปริยพัชร์ จันทร์คีรี

Branch
Address
828 830 ถ. ประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10230
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
สิรอัยย์กร คลินิก (Siraikorn Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
สิรอัยย์กร คลินิก (Siraikorn Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic