โอลิเวีย คลินิกเวชกรรม (Olivia Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Sculptra

พญ.ศิริลักษณ์ วงษ์สัจจา

Branch
Address
โครงการ เพียวเพลส สัมมากร ถ.รามคำแหง 110 เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
โอลิเวีย คลินิกเวชกรรม (Olivia Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
โอลิเวีย คลินิกเวชกรรม (Olivia Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic