สกิน ดีไซน์ คลินิก (Skin Dezign Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ พระราม 2
Address
Index living mall พระราม 2 ชั้น 2 ถ. พระรามที่ 2
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
สกิน ดีไซน์ คลินิก (Skin Dezign Clinic)
 สาขา 
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ พระราม 2
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
สกิน ดีไซน์ คลินิก (Skin Dezign Clinic)
 สาขา 
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ พระราม 2
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic