สกินพลัสคลินิกเวชกรรม (Skin Plus Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
ดิอัพ พระราม 3
Address
โครงการ ดิอัพ พระราม 3 ห้องB202-203 54 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
สกินพลัสคลินิกเวชกรรม (Skin Plus Clinic)
 สาขา 
ดิอัพ พระราม 3
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
สกินพลัสคลินิกเวชกรรม (Skin Plus Clinic)
 สาขา 
ดิอัพ พระราม 3
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic