สกรีนเมด คลินิก (Skinmed Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
ปุณณกัณฑ์
Address
40 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.หาดใหญ่ เขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
สกรีนเมด คลินิก (Skinmed Clinic)
 สาขา 
ปุณณกัณฑ์
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic