สกาย คลินิก ทำตาสองชั้น หมอสกาย โดย จักษุแพทย์ (SKY CLINIC)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
ABO ADVANCED PROGRAM
Sculptra

พญ.สกาย บูรพาเดชะ

พญ.มิ่งมุกดา ใจอิ่มศิล

Branch
Address
61 ถนน พุทธมณฑลสาย 1 แขวง บางด้วน
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
สกาย คลินิก ทำตาสองชั้น หมอสกาย โดย จักษุแพทย์ (SKY CLINIC)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
สกาย คลินิก ทำตาสองชั้น หมอสกาย โดย จักษุแพทย์ (SKY CLINIC)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic