ทาลิสาคลินิก (TALISA Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Skin Sculpting Solution

นพ.เฉลิมชัย กุลาเลิศ

Branch
ยูเนี่ยนมอลล์
Address
Unionmall ชั้น 5 54 ซอย ลาดพร้าว 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ทาลิสาคลินิก (TALISA Clinic)
 สาขา 
ยูเนี่ยนมอลล์
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ทาลิสาคลินิก (TALISA Clinic)
 สาขา 
ยูเนี่ยนมอลล์
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic